NORÐ - Youth CommunitiesNORÐ - Youth Communities
NORÐ - Youth CommunitiesNORÐ - Youth Communities

Reykjavík leadership seminar

Kapacitetsopbygning og deling af best practices for nordiske ungdomsorganisationer

Kom med til Reykjavík Leadership Seminar d. 18.-21. maj 2023 og styrk dine personlige ledelsesfærdigheder, del erfaringer og best practices - og bliv endnu bedre til at styrke unge i din organisation.

Seminaret er en platform for medlemmer af nordiske ungdomsorganisationer til at danne netværk på tværs af lande og derigennem styrke både eget og andres arbejde.

Vi søger i alt fem danske deltagere i alderen 18-30 år, som er tilknyttet en ungdomsorganisation.

I udvælgelsen af deltagere lægger vi vægt på:

- Motiverede ansøgninger – at man kan beskrive sin motivation for at deltage og ønsker at bidrage med egne erfaringer

- Bred repræsentation på baggrund af geografi, køn, alder og erfaring i foreningslivet

- En bred repræsentation af forskellige organisationer

- Eksisterende partnerskaber med nordiske partnere, som man vil arbejde videre på

Kom med!

 

Deadline for at ansøge er d. 12. april kl. 12.00 (frokost)

Lederakademi
Lederakademi

Seminaret er baseret på Islands Nationale Ungdomsråds (LUF) lederakademi, hvis hovedtemaer er menneskerettigheder, demokrati og FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG'er) i praksis.

Kapacitetsopbygning
Kapacitetsopbygning

Vi vil udveksle best practices og blive klogere på, hvordan vi styrker unge og vores organisationers arbejde.

I fællesskab bidrager vi til at udvikle en værktøjskasse til kapacitetsopbygning i Norden, som vil være tilgængelig for alle nordiske ungdomsorganisationer.

Reykjavík
Reykjavík

Vi vil desuden have tid til at lære hinanden at kende samt opleve Reykjavík og områderne i nærheden.

Praktiske rammer

Du får svar på, om du er blevet optaget som deltager, senest d. 20. april.

Herefter kontakter vi dig og planlægger de sidste detaljer omkring din deltagelse.

Vi sørger for transport, mad og et sted at sove i forbindelse med aktiviteten.

Overnatningen i Reykjavík er hos KEX Hostel, hvor vi skal sove i sekspersoners rum.

Hvis du har nogen spørgsmål, kan du altid kontakte din nationale NORÐ-kontaktperson.

Nationale kontaktpersoner

Danmark
Hanna Nøddelund, DUF
hn@duf.dk
+45 29 86 72 70

Færøerne
Hjørdis Gaard, FUR
fur@fur.fo
+298 599299

Finland

Jarkko Lehikoinen, Allianssi
jarkko.lehikoinen@nuorisoala.fi

+358 (0)40 9004876

Grønland
Lea, Sorlak
allaffik@sorlak.gl
Maannguaq Rosing, NAPA
maannguaq@napa.gl
+299 53 33 30

Island
Sigurður Helgi Birgisson, Island (LUF)
sigurdur.helgi@youth.is
+(354) 561 1100

Norge
Ingrid Grøntvedt, LNU
ingrid@lnu.no
+47 416 91 525

Sverige
Emelie Nilsson, LSU
emelie.nilsson@lsu.se
072-522 82 28

Åland

Jarkko Lehikoinen, Allianssi
jarkko.lehikoinen@nuorisoala.fi

+358 (0)40 9004876