NORÐ - Youth CommunitiesNORÐ - Youth Communities
NORÐ - Youth CommunitiesNORÐ - Youth Communities

NORÐ - Fællesskaber mellem unge

Formålet med NORÐ er at skabe stærke partnerskaber mellem unge i Norden. Fællesskaber, nordisk sammenhængskraft, sprog og kultur er en rød tråd i aktiviteterne i NORÐ. NORÐ består af én stor årlig aktivitet kaldet "Ungetinget" og en række mindre aktiviteter, som afholdes fra 2022-2024.

NORÐ består også af en række aktiviteter, hvor unge for eksempel kan være med til at lave et nordisk kunstværk, lære hvordan man kan formulere og etablere projekter med andre unge og blive klogere på Norden.

Aktiviteterne er for unge mellem 18-30 år fra ungdomsorganisationer fra alle nordiske lande, det vil sige Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne, Grønland og Åland. Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) leder projektet i samarbejde med ungdomsråd og organisationer fra Norge, Finland, Sverige, Island, Færøerne og Grønland.

NORÐ er finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.