NORÐ - Youth CommunitiesNORÐ - Youth Communities
NORÐ - Youth CommunitiesNORÐ - Youth Communities

NORÐ - Fællesskaber mellem unge

I NORÐ skaber vi stærke fællesskaber og øget forståelse mellem unge i Norden.

Partnerskaber, nordisk samarbejde, sprog og kultur er en rød tråd i alle aktiviteterne.

NORÐ består af én stor årlig aktivitet kaldet Ungetinget og en række mindre aktiviteter.

Aktiviteterne er for unge mellem 18-30 år fra ungdomsorganisationer fra alle nordiske lande, det vil sige Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne, Grønland og Åland.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) leder projektet i samarbejde med ungdomsråd og organisationer fra Norge, Finland, Sverige, Island, Færøerne og Grønland.

NORÐ er finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Hvorfor engagere sig i det nordiske fællesskab?

Filip, Leila og Marius fortæller om deres oplevelser med nordisk samarbejde.

Hvorfor engagere sig i det nordiske fællesskab?

Det laver vi i NORÐ

Den Nordiske Ungevision

De syv nordiske ungdomsråds fælles vision for Nordens fremtid

Visionen fokuserer på fire emner, der er vigtige for at sikre en fremtid, hvor unge trives og er aktive i samfundet:

- Demokrati

- Ungeengagement i civilsamfundet

- En nordisk region uden grænser

- Et godt liv for unge

Samhörighet

Play

Hvad er nordisk samhørighed?

Hvad er nordisk samhørighed?

Samhörighet (2023)

Videoværket er et kreativt samarbejde mellem ti unge fra Norden i forbindelse med aktiviteten Samhörighet.

De deltagende har først skrevet og indtalt tekster, derefter har de fortolket en anden deltagers tekst og skabt videomateriale til. Værket repræsenterer det nordiske fællesskab med blandet nordisk sprog og nationaliteter, og de forskellige deltageres syn på emnet ud fra personlig erfaring.

Yndlingsord - bud på de bedste nordiske ord

Yndlingsord - bud på de bedste nordiske ord

Yndlingsord (2023)

Optaget på Ungdommens Folkemøde NORD i København. Deltagernes bud på deres yndlings nordiske ord.

Reykjavik Leadership Seminar

Kapacitetsopbygning og deling af best practices for ungdomsorganisationer.

Nordisk kultur, sprog og fællesskab.