NORÐ - Youth CommunitiesNORÐ - Youth Communities
NORÐ - Youth CommunitiesNORÐ - Youth Communities

NORÐ - Fællesskaber mellem unge

I NORÐ skaber vi stærke fællesskaber og øget forståelse mellem unge i Norden.

NORÐ var finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal fra maj 2022 til udgangen af april 2024.

Hvorfor engagere sig i det nordiske fællesskab?

Filip, Leila og Marius fortæller om deres oplevelser med nordisk samarbejde.

Hvorfor engagere sig i det nordiske fællesskab?

Det laver vi i NORÐ

Samhørighed

Nordisk kultur, sprog og fællesskaber

Play

Hvad er nordisk samhørighed?

Hvad er nordisk samhørighed?

Samhörighet (2023)

Videoværket er et kreativt samarbejde mellem ti unge fra Norden i forbindelse med aktiviteten Samhörighet.

De deltagende har først skrevet og indtalt tekster, derefter har de fortolket en anden deltagers tekst og skabt videomateriale til. Værket repræsenterer det nordiske fællesskab med blandet nordisk sprog og nationaliteter, og de forskellige deltageres syn på emnet ud fra personlig erfaring.

Yndlingsord - bud på de bedste nordiske ord

Yndlingsord - bud på de bedste nordiske ord

Yndlingsord (2023)

Optaget på Ungdommens Folkemøde NORD i København. Deltagernes bud på deres yndlings nordiske ord.

Fællesskab

Kapacitetsopbygning og erfaringsudveksling mellem unge

Partnerskaber

Samarbejde og partnerskaber mellem nordiske ungdomsorganisationer

Materialer fra aktiviteterne

Den Nordiske Ungevision

De syv nordiske ungdomsråds fælles vision for Nordens fremtid

Visionen fokuserer på fire emner, der er vigtige for at sikre en fremtid, hvor unge trives og er aktive i samfundet:

- Demokrati

- Ungeengagement i civilsamfundet

- En nordisk region uden grænser

- Et godt liv for unge